ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

Kapitalförvaltning

Management

Projektutveckling

Kontakt

KONST & LITTERATUR

Civitas Nova deltar i utveckling av ett antal projekt, såväl med kunskap och erfarenhet som med egenfinansiering.

Bland dessa projekt kan utveckling av hotell, bensinstation samt restaurang i Tierp och utveckling av hotell och strandbugalows på Goa, Indien nämnas.