ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

Kapitalförvaltning

Management

Projektutveckling

Kontakt

KONST & LITTERATUR

Civitas Nova investerar, om än i liten skala, i utvecklingsföretag som på något sätt knyter an till kärnverksamheten.

Tanken är att välja företag vars affärs­idéer bygger på hållbar ut­veckling.