ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

Kapitalförvaltning

Management

Projektutveckling

Kontakt

KONST & LITTERATUR

Kapital- och fastig­hets­för­valtning är nystartade verk­sam­hets­grenar inom Civitas Nova.