ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Med utgångspunkt i Helhetstänkandet vid infra­struktur­planering är projekt­ledning med bred kunskaps­bas i de olika fack­områdena - med fokus på kvalité snarare än verktyg - en naturlig del av Civitas Novas kompetens inom samhällsplanering.