ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Trafikfrågor - vare sig det rör sig om väg eller spår - är huvudfokus i vårt arbete inom samhällsplanering.

Våra medarbetare har genomfört en stor mängd studier och har i stor utsträckning deltagit i metodutveckling för väg- och järnvägsstudier.