ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Ordet paradis härstammar från ordkombinationen "pari" och "desa". "Paridesa" är gammal persiska och betyder inhägnad/trädgård.

Sambandet mellan den profana föreställningen om paradiset och dess starka koppling till trädgården är något som upptagit människors tankar i alla tider och alla kulturer.

Utan att dra parallellen för långt vill vi understryka trädgårdens betydelse som en vacker plats där själen får ro.