ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Staden är människans kulturella avtryck i landskapet. Ett avtryck som präglas av variation och är lika utsträckt i tiden som människans historia.

Stadens gränder, gator, parker och torg ska skapa sammanhang för och inrama de byggnader en stad omfattas av: bostäder, kontor, affärer, restauranger, små­industrier - helst i blandning för en levande stad.