ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Kontors­inredning, ut­formning av offentliga rum och restauranger åter­finns bland Civitas Novas inrednings­uppdrag.

Skönhet i en minimalistisk anda, med några enstaka inslag av den främre orientens gåt­full­het är den kodex vi använder oss av för att  skapa en behaglig med samtidigt identifierbar atmosfär.