ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Varje hus har en unik karaktär, som i hög grad formas av platsen där huset ska stå. Huset speglar även tidens anda och invånarnas kynne.

På Civitas Nova har vi valt att arbeta nästan ute­slutande med villa­bebyggelse med hög standard och bearbet­nings­grad. Hus som talar för sig själva.