/> Arkitektur & Samhällsplanering

ARKITEKTUR &
SAMHÄLLS-
PLANERING

Husbyggnad

Inredning

Stadsbyggnad

Trädgård

Väg- och brobyggnadskonst

Väg & Järnvägsstudier

Projektutvärdering

Projektledning

Kontakt

MANAGEMENT & FÖRVALTNING

KONST & LITTERATUR

Sparsmakad, själfull och unik är nyckel­ord som på ett träffande sätt beskriver Civitas Novas arkitektur­verksamhet.

Vi arbetar med få, hand­plockade projekt.

Helhetssyn är den planerings­filo­sofi som vi tror på och följer i vårt arbete.

Samspelet mellan form, funktion, miljö och ekonomi är inte en fråga om kompromisser.

Det handlar om optimering av samtliga parametrar.